O nama

O nama

Platform BiH je krovna organizacija bh. udruženja u Nizozemskoj, koja zastupa i brani interes građana Bosne i Hercegovine. Platform BiH je osnovana 1997 godine i djeluje volonterski.

Cilj Platform BiH je da ostvari dvosmijernu komunikaciju sa bh. građanima u Nizozemskoj i u svijetu, komunikaciju sa holandskom vladom te očuva odnos sa maticom.

Pored toga Platform BiH radi na očuvanju bosanskohercegovacke kulture i promovisanju Bosne i Hercegovine kroz raznorazne aktivnosti.

Pod okriljem Platform BiH nalaze se pored lokalnih- i udruženja koja djeluju na državnom nivou. Za pregled članica pogledajte ovdje. Članice sačinjavaju Skupštinu Platform BiH.

Skupština svake dvije godine bira Upravni Odbor. Članovi Upravnog Odbora su:

 • Hamdija Draganovic
 • Almir Mehmedbegovic
 • Haris Sefer
 • Amir Grabic
 • Aida Olujic
 • Selma Copra-Placo

Platform BiH je član Svjetskog Saveza Dijaspore Bosne i Hercegovine koji zastupa i brani interes bh. gradjana širom svijeta.

Over ons

Platform BiH is de overkoepelende organisatie van Bosnische verenigingen in Nederland en vertegenwoordigt en behartigd de belangen van de burgers afkomstig uit Bosnië en Herzegovina.

Platform BiH is opgericht in 1997 en werkt op vrijwillige basis.

Platform BiH doelt op een goede communicatie met Bosnische burgers in Nederland en in het buitenland, de interactie met de Nederlandse overheid en het behoud van de relatie met het moederland.

Daarnaast werkt Platform BiH aan het behoud en het bevorderen van de cultuur van Bosnië en Herzegovina door middel van verschillende activiteiten.

Onder de koepel van het Platform BiH bevinden zich organisaties die lokaal actief zijn of die actief zijn op landelijk niveau. Voor een overzicht van de leden, klik hier. De leden vormen de Algemene Vergadering van Platform BiH.

De Algemene Vergadering kiest om de twee jaar een bestuur. De leden van het huidige bestuur zijn:

 • Hamdija Draganovic
 • Almir Mehmedbegovic
 • Haris Sefer
 • Amir Grabic
 • Aida Olujic
 • Selma Copra-Placo

Platform BiH is lid van de World Diaspora Association of BiH (Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine), deze organisatie vertegenwoordigd en behartigd de belangen van burgers afkomstig uit Bosnië en Herzegovina over de hele wereld.