Lokalni izbori u BiH 2020 – uputstvo kako da se žalite

Ovo uputstvo je namijenjeno sljedećim licima:

  • Licima čije su prijave za glasanje izvan BiH putem pošte odbijene
  • Licima čije prijave za glasanje izvan BiH putem pošte nisu odbijene ali su ova lica uprkos tome registrovana za glasanje na redovnim biračkim mjestima u BiH
  1. Listu registrovanih lica izvan BiH za lokalne izbore 2020 možete naći ovdje: https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Izvod_CBS_2020.pdf

Ako vas nema u gore navedenoj listi to znači da vas Centralna Izborna Komisija (CIK) nije registrovala da glasate putem pošte na lokalnim izborima u BiH 2020.

Sljedeći korak koji trebate poduzeti je da provjerite da li je vaša prijava za glasanje putem pošte odbijena. Tu provjeru možete da uradite na ovom linku.

Ako je vaša prijava odbijena možete odmah preći na tačku broj 2. Ako vaša prijava nije odbijena onda trebate provjeriti da li ste uopšte registrovani za izbore i ako jeste gdje ste registrovani da glasate. Tu provjeru možete da uradite na ovom linku.

Ako ova provjera pokaže da ste registrovani za glasanje na redovnom biračkom mjestu u vašem mjestu u BiH treba da se obavezno žalite jer postoji veliki rizik da vaš glas bude ukraden to jeste da neko drugi glasa u vaše ime.

2. Preporučuje se da svoju žalbu pošaljete CIK-u putem e-maila iz jednostavnog razloga što je onda lakše dokazati da je žalba poslana. Ako pošaljete žalbu putem e-maila sačuvajte taj e-mail da možete dokazati da ste se žalili! U suprotnom slučaju postoji rizik da vaša žalba nestane na isti način kao što je nestala i vaša prijava. Ako dobijete povratni e-mail da je vaša žalba primljena u CIK-u sačuvajte i taj e-mail.

Žalbu pošaljite na sljedeće dvije e-mail adrese: kontakt@izbori.ba i info@izbori.ba. U žalbi navedite vaše ime i prezime, matični broj, kada ste poslali vašu prijavu za izbore i na koji način (putem pošte ili e-maila).

Ako se odlučite da predate svoju žalbu putem telefona onda trebate stupiti u kontakt sa osobom koja se zove Dalibor Galić. Telefonska centrala u CIK-u ne želi dati direktan broj  Dalibora Galića niti njegovu e-mail adresu. Zvuči nevjerovatno ali je istinito, CIK zvanično ima samo jednu osobu zaduženu za primanje žalbi i to je Dalibor Galić. Da biste stupili u kontakt sa Daliborom Galićem trebati prvo nazvati telefonsku centralu u CIK-u na broj telefona 00387-33 251 300 i da onda tražite da vas spoje sa Daliborom Galićem. Ako vam osoba na centrali kaze da je Dalibor Galić zauzet i da pokušate nazvati kasnije insistirajte da pričate sa nekim drugim.

Ako vas centrala odbije spojiti sa nekim drugim u CIK-u zovite na CIK-ov broj za odnose sa javnošću 00387-33 251 323. Ako vam se niko ne javi ni na ovaj broj onda možete poslati svoju žalbu putem e-maila.

3. Kada ste uložili svoju žalbu veoma je važno da svoj slučaj prijavite Svjetskom Savezu Dijaspore BiH (SSD BiH). SSD BiH će objediniti sve prijavljene žalbe u jednu jedinstvenu statistiku da bi se mogla imati predstava o obimu izborne krađe. Ako se svako bude žalio ”sam za sebe” postoji rizik da CIK zataška broj žalbi na isti način kako je ”zataškan” i broj prijava za glasanje putem pošte.

Vaš slučaj možete prijaviti SSD BiH na sljedeći način:

U vašoj prijavi SSD BiH priložite sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • zemlju privremenog boravka izvan BiH
  • datum kada su poslali prijavu i na koji način (putem pošte ili e-maila)
  • datum kada su se žalili i na koji način (putem pošte ili e-maila)
  • informaciju dali su dobili povratni e-mail ako su poslali žalbu putem e-maila

Informacija: https://bhsavez.org/lokalni-izbori-u-bih-2020-uputstvo-kako-da-se-zalite/?fbclid=IwAR0LoDICS6mluRSl6CLbI4hQciNzAW1_x9dGCLGQYpOl6qyThWu9KhEq_MU

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.