Home

Platform BiH

Platform BiH

Platform BiH

Platform BiH

Platform BiH


O Nama

Platform BiH je krovna organizacija bh. udruženja u Nizozemskoj, koja zastupa i brani interes građana Bosne i Hercegovine..

Više

Naše aktivnosti

Platform BiH je krovna organizacija bh. udruženja u Nizozemskoj, koja zastupa i brani interes građana Bosne i Hercegovine..

Više

Naše članice

Platform BiH je krovna organizacija bh. udruženja u Nizozemskoj, koja zastupa i brani interes građana Bosne i Hercegovine..

Više